Op zoek naar onze financiële helden…

Stichting Vredesburo Eindhoven
NL60 TRIO 0788 813 919

 1. Omschrijving: Coronahulp040 (of)
 2. Omschrijving: Coronahulp040 (+ eigen stadsdeel naar keuze)
  vb: Coronahulp040 Stratum

Geld wat is gedoneerd voor een specifiek stadsdeel zal enkel voor dat stadsdeel worden gebruikt.

Het geld zal besteed worden aan:

 • Organisatorische kosten (webhosting, telefoonkosten etc)
 • Informatievoorziening en Promotiekosten om in contact te komen met kwetsbare ouderen zonder computer of eigen netwerk (bv drukkosten flyermateriaal)
 • Ondersteunen van stadsdeelgerichte initiatieven die gericht zijn op het verminderen van besmettingsgevaar.
 • Ondersteunen van stadsdeelgerichte initiatieven die gericht zijn op het terugdringen van vereenzaming en/of het versterken van de sociale cohesie van een stadsdeel.
 • Ondersteunen van stadsdeelgerichte initiatieven die gericht zijn op het versterken van het immuumsysteem.
 • Ondersteunen van stadsdeelgerichte initiatieven die gericht zijn op het ontlasten van ouders en/of ter vermaak van kinderen.
 • Ondersteunen van stadsdeelgerichte initiatieven die tot doel hebben om lokale ondernemers uit eigen stadsdeel te helpen.
 • Onvoorziene kosten

Met zeer grote dank aan Stichting Vredesburo Eindhoven!