Op zoek naar onze financiële helden…

Stichting Vredesburo Eindhoven
NL60 TRIO 0788 813 919

Omschrijving: Stratum Helpt

Omschrijving: *Stratum Helpt In Verbinding

*Om te doneren aan de uitvaartkosten van de oud Philips medewerker H.Jansen, 80 jaar, die helaas uit het leven was gestapt na een dreigende uithuiszetting. De initiatiefneemster van Stratum Helpt heeft deze kosten op zich genomen om te voorkomen dat Huub een onpersoonlijke sobere gemeentelijke crematie zou krijgen. Hier is nu een inzamelingsactie voor op gezet.

Het geld zal besteed worden aan:

 • Share-a-Meals: Stratum Helpt maakt geregeld grote hoeveelheden gratis maaltijden t.b.v. mensen die het financieel niet zo breed hebben. Ook maken we Share-a-Meals met een bepaald thema, bv gratis maaltijden om te verbinden met mensen die minder mobiel zijn, ouderen, mensen in quarantaine of daklozen.
 • Donate-a-Meals: Stratum Helpt maakt geregeld grote hoeveelheden maaltijden tegen een vrijwillige donatie. Deze donatie gaat naar een gezamenlijk gekozen lokaal doel binnen Stratum (bv een horeca ondernemer). Per donatie voor een maaltijd wordt 1 euro gereserveerd voor het toekomstige lokale Fonds van Stratum.
 • Activiteiten gericht op het terugdringen van eenzaamheid.
 • Activiteiten gericht op een prettige leefomgeving creëren.
 • Activiteiten gericht op verbinding en samenkracht. Waarom moeilijk doen als het samen kan?
 • Vergroten van de biodiversiteit binnen Stratum.
 • Biologisch eetbare deeltuinen aanleggen binnen Stratum.
 • Ondersteunen van stadsdeelgerichte initiatieven die gericht zijn op het terugdringen van vereenzaming en/of het versterken van de sociale cohesie.
 • Organisatorische kosten (webhosting, telefoonkosten etc).
 • Informatievoorziening en Promotiekosten (fb promotie, flyer materiaal om onze ouderen te bereiken zonder computer skills)
 • Onvoorziene kosten

Met zeer grote dank aan Stichting Vredesburo Eindhoven!